अल्ट्रासाउण्ड

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको ध्यानमा राखी कटारी नगरपालिकाद्धारा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड RUSG कार्यक्रम शुभारम्भ