आत्मरक्षा

किशोरकिशोरीलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा सीप विकासकालागि तालिम संचालन
किशोरी समुहद्वारा उदयपुरको समुदाय स्तरमा पहिलो पटक आत्मरक्षा सम्वन्धि तालिम सञ्चालन