किशोरकिशोरी

रुपान्तरण भनेको मकैको गेडो बाट पिठो होइन, नयाँ घोगा उत्पादन गर्नु हो !
बालबिबाह अन्त्यकालागि रौतामाई गाउँपालिकाका किशोरकिशोरी सक्रिय बन्दै ।