क्षमता

कोरोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहोस् !