गजल

उदयपुरे गजलकार तुलाराजका समय सान्दर्भिक र मन छुने गजलहरु
गोबिन्द लाफालीका दुई गजलहरु