चोकतिर

‘चोकतिर केटा हो……….चोकतिर चोकतिर’ ले बदलेको मानबहादुरको जिन्दगी