दाँत

बच्चाको दाँत आउन ढिला भइरहेको छ ? अपनाउनुहोस् घरेलु उपचार विधि