निःशुल्क

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको ध्यानमा राखी कटारी नगरपालिकाद्धारा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड RUSG कार्यक्रम शुभारम्भ
श्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा शुरुवात