न्यूनीकरण

बाल बिवाह न्यूनीकरणमा नयाँ कामको शुरूवात गर्दै रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष ।
त्रियुगा नगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ७ दिनका लागि बन्द