परीक्षा

एसईई २०७८ : ११ हजार ३७५ विद्यालयमा २ हजार २७ परीक्षा केन्द्र
त्रिविको स्थगित परीक्षा फागुनमा हुने