पिडित

तावाश्री शिखरका आगोलागी पिडित परिवारले पाए राहत
लेखानीका अग्नी पिडितलाई शुभारम्भ समाज नेपालद्धारा नब वरवधुहरुको सहयोग