पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह

पूर्वराजदम्पतीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि