प्रतीकार्य

त्रियुगा नगरपालिका –१६ का कोरोना संक्रमितलाई द्रुत प्रतीकार्य टोलीको संयोजनमा सामग्री हस्तान्तरण