प्रबृत्ति

बिकृती तर्फ नलगौँ पवित्र हरितालिका तिज ।