बन्द

कोरोना कहरका कारण ताप्ली गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द