बालमैत्री

नामेटारमा बालक्लब ब्यबस्थापन तथा नेतृत्व बिकास सम्बन्धि तालिम सम्पन्न
उदयपुरगढी गाउँपालिकामा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न वडा नं. १ र २ बालमैत्री घोषणाकोलागी तयारी
बाल बिवाह न्यूनीकरणमा नयाँ कामको शुरूवात गर्दै रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष ।
बालमैत्री स्थानीय शासन तथा घटना ब्यवस्थापन बारे ३ दिने क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न ।