भगवान

अस्मिताको समय सान्दर्भिक एक गजल
गोबिन्द लाफालीका दुई गजलहरु