भोगाइ

तुलाराज अधिकारी ( सन्तोष ) को दुई प्रेमलिल अनि जीवनरुपी गजल