महानिरीक्षक

प्रहरी महानिरिक्षक थापा क्षेत्रीले गरे जिल्ला प्रहरी उदयपुरको भवन उद्घाटन