मोटरसाइकल

मोटरसाइकलको ठक्करबाट इनिस्पेक्टरको मृत्यु