वितरण

जाल्पा र हुरेण्डेक उदयपुरको आयोजनामा १५८ जनालाइ एकैसाथ राहत वितरण सम्पन्न
कटारी नगरपालिकाद्धारा निःशुल्क मास्क वितरण