विशेषज्ञ

गर्भावस्थामा भिडियो एक्स–रे कति पल्ट गराउने, के धेरै गराउँदा हानी हुन्छ ?