वृद्धि

जिड्सको अर्धबार्षिक समिक्षा सम्पन्न
फेरी बढ्यो पेट्रोल र डिजलको मूल्य