समस्या

काखी गन्हाउँने समस्या छ ? नआत्तिनुहोस् । यी उपायहरु अपनाउँनुहोस्