सुनौलो हजार दिन

उदयपुरको कटारी नगरपालिकाद्धारा सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण झोला तथा स्वास्थ्य सामग्री बितरण गर्दै